Ізденістер, нәтижелер

Ғылыми журнал «Ізденістер, нәтижелер»


  • 2021

I – 2021-1

II – 2021-2

III – 2021-3

IV – 2021-4

  • 2020

I – 2020-1

II – 2020-2

III – 2020-3

IV – 2020-4

  • 2019

I – 2019-1

II – 2019-2

ІІІ – 2019-3

IV – 2019-4

  • 2018

I – (95 мақала )

II – (87 мақала )

III – ( 50 мақала )

IV – ( 30 мақала )

  • 2017

I – ( 57 мақала )

II –( 60 мақала)

III – ( 80 мақала)

IV – ( 122 мақала)

  • 2016

I – ( 60 мақала)

II – ( 53 мақала)

III – ( 57 мақала)

IV – ( 65 мақала)