Оқытушыларға

Оқытушыларға


Прайс-парақтары

2022 
«Бастау» баспасы
«N-Press» баспасы
«N-Press» баспасы_Электронды оқулықтар
«Эпиграф» баспасы
«NewBook» баспасы
«ЭСПИ» баспасы
«Эпиграф» Мультимедиялық оқулықтар
«Лантар Трейд» баспасы
«Мазмұндама» қоғамдық қоры2021  
«Эпиграф» баспасы
«Бастау» баспасы
Қарағанды университеті
«ССК» баспасы
«CyberSmith» баспасы
«NewBook» баспасы
«Express Publishing» баспасы
«Интеллект» баспасы
«N-Press» баспасы
«N-Press» баспасы – электронды
«InterPress» баспасы
«Альманахъ» баспасы
Инфра-М
«Қазақ университеті» баспасы – Электронды
«Қарасай» баспасы
Эрудит. Инклюзивті білім беру
Эрудит. Питер
Эрудит. Оқулықтар-1
Эрудит. Оқулықтар-2
«Лань» ветеринария
«Лань» баспасы
«Лань» электронды кітаптар
«Квадро» баспасы
«Лантар Трейд» баспасы
Эрудит баспасы

Мерзімді басылымдар


Ғылыми кітапхананың университет оқытушыларынан оқу процесіне қажетті басылымдарға тапсырыс қабылдау тәртібі.

         Тапсырыс арнайы «Тапсырыс бланкі» бойынша жүзеге асырылады. Тапсырыс жасалмас бұрын ең алдымен басылымның кітапхана қорында барын немесе жоқ екенін электронды каталогтан тексеру қажет. Тапсырыста мамандықтың және оқытылатын пән атауы толық көрсетілуі керек. Тапсырыс жасалған кезде бұл басылымның негізгі немесе қосымша оқулық екені көрсетілуі қажет. Тапсырыс жасалатын басылымдар саны оқу процесінің кітаппен қамтамасыз ету талабымен  №508-18.07.2003 ж. «Қазақтан Республикасының мемлекеттік білім беру мекемелерінің кітап қорын қалыптастыру» туралы нұсқаулығына сәйкес анықталу қажет.
         Тапсырыс кафедра оқытушыларымен келісіліп, кафедра меңгерушісінің, факультет деканының және Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының қолы койылуы қажет. Одан әрі қарай  «Ғылыми кітапхана» директорымен келісілуі тиіс. Қажеттілігі мен оқырман сұраныстарын ескере отырып, ғылыми кітапхана тапсырыс жасалатын басылымдардың санына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кітаптарға тапсырыс бланкісін жүктеу

Электронды ресурстарға тапсырыс бланкіcін жүктеу

Мерзімді басылымдарға тапсырыс бланкісін жүктеу